Historien om Dansk Sandplay Institut

Lisbet Myers Zacho, er foregangskvinden, som, i vores sammenhæng,  i løbet af 90’ erne var med til at starte af Sandplayterapien op i Danmark med undervisning, temadage og kurser. Lisbet har undervist, superviseret og støttet en stor gruppe terapeuter, som på hver deres måde har været med til at udbrede metoden i herhjemme.

Fra denne kreds kom Rita Ebbesen, som efter en årrække fik hvervet at føre Lisbets undervisning videre for nye generationer af Sandplayterapeuter.

Med tiden opstod dog et ønske om at samle aktiviteterne i form af en egentlig efteruddannelse, og Dansk Sandplay Institut – DSI – blev stiftet i 2007 af Rita Ebbesen og Andreas Nielsen med Lisbet som protektor, fast gæsteunderviser og censor fra starten.

Med dette tiltag blev det muligt at udbyde et 2-årigt undervisningsforløb, som en egentlig efteruddannelse med flere sammenhængende dage og internatophold med plads til mere fordybelse.

I 2012 overdrog Rita ledelsen af Instituttet til Marianne Molbech, – mens fællesskabet omkring undervisningen fortsatte uforandret indtil udgangen af 2015, hvor Rita trådte ud af det praktiske arbejde. Herefter blev der af mange hensyn droslet ned på aktiviteterne.

I den mellemliggende periode og frem til 2018, har der været afholdt enkelte introduktionskurser ligesom en lille studiekreds har mødtes nogle gange om året.

I stor taknemmelighed til både Lisbet og Rita forsætter instituttet sit liv. Fra 2022 har vi valgt at fokusere på temadage og workshops og uddanner således ikke flere hold.

Dansk Sandplay Institut har til huse i Trekronergade 147 A, stuen, 2500 Valby.

 

Marianne Molbech

Marianne Molbech er ejer og leder af Dansk Sandplay Institut.

Marianne er privatpraktiserende psykolog og selv uddannet ved DSI. Blev i 2020 certificeret og optaget i ”International Society of Sandplay Therapy”.

Emil Dolezal

Cand.mag. Emil Dolezal er fast kursusleder og underviser.

Emil har gennem en del år beskæftiget sig med tolkningsmodeller, myte, film og eventyr og underviser i Helterejsen.

Emil har fungeret som underviser for DSI på temadage og introduktionskurser.

 

 

]