Om Sandplayterapi

Sandplay som terapeutisk metode er udviklet i 1950`erne af den schweiziske, analytiske terapeut Dora Kalff. Hun skabte den form for sandplay vi nu anvender på baggrund af C. G. Jungs teorier om de ubevidste, kreative kræfter i menneskets psyke.

Sandplayterapi karakteriseres ved brugen af sand, vand og miniaturer og en atmosfære, hvor man både er beskyttet og fri til at lave lige de billeder, der falder een ind. I en proces, hvor der laves en serie af billeder skabes en fortløbende dialog mellem de bevidste og ubevidste dele af barnets/den voksnes psyke, der igen aktiverer en helingsproces og en udvikling af personligheden.

Det antages, at der er en slags indre stræben efter helhed og en søgen efter afbalancering og heling i den menneskelige psyke, – på samme måde som det ses efterfølgende, når vores fysiske krop skades og såres.

Det særlige ved at arbejde terapeutisk med sand, vand og figurer er, at man, gennem legen, stimuleringen af den taktile sans og ikke mindst symboliseringen, ledes til dybere, præverbale og ubevidste lag i psyken. Sandplay hjælper til at fremhæve og tydeliggøre den indre symbolske verden, hvor kreative kræfter kan frigøres til personlig udvikling og ikke mindst til forløsning af gamle traumer. Over tid og med terapeutens bevidning vil dialogen mellem det rationelle og irrationelle i psyken, mellem det bevidste og den ubevidste symbolske formidling føre til en større balance og oplevelse af helhed.

Sandplayterapi lukker nænsomt og i klientens eget tempo op for problemstillinger, som dermed kan ligge helt tidligt i den enkeltes udvikling. Sandplayterapi er således velegnet til tidlige, ordløse og førbevidste traumer. Samtidig kan Sandplayterapien via de symbolske udtryk i sandkasserne danne udgangspunkt for samtaler om aktuelle problemstillinger, der ikke tidligere var ord for. Sandplay er således på en gang aflastende og udviklende.

Sandkassearbejdet bliver det fælles tredje som klient og terapeut mødes om, – hermed sker en fordybelse af processen, der er helt nødvendig for et konstruktivt udkomme af terapien.
Terapeuten er klientens vidne, – dén der mest i tavshed men uhyre opmærksomt og aktivt rummer, hvad der udfoldes og dén, der sørger for at klienten kan arbejde uden forstyrrelser og i sikkerhed inden for de aftalte rammer.

Dora Kalff taler om, at det er terapeutens rolle at se klientens udviklingsmuligheder, og som en vogter af en dyrebarbar skat beskytte disse muligheder, mens de er under udvikling.
For klienten er terapeuten således både den, der beskytter rummet (dvs. sandplayværkstedet og det mere mentale rum) og friheden og dén, der sætter rammerne for legen – det, Dora Kalff kalder for ”the free and protected space”.

“Sandplay therapy can establish an inner peace which contains the potential for development of the total personality, including its intellectual and spiritual aspects”. (…) It is the role of the therapist to perceive these possibilities and, like the guardian of a precious treasure, protect them in their development. For the child, the therapist represents the protector, the space, the freedom and at the same time, the boundaries. The unique occurrence of each phase of development is of great consequence because the transformations of psychic energy necessary for the individual can occur only within these parameters” (Dora Kalff 1980).

I Sandplay værkstedet findes to sandkasser i størrelsen 50 x 70 centimeter, den ene med tørt sand, den anden med vådt samt hylder med hundredevis af små figurer og legetøj, der alt sammen har til formål at bidrage til den verden, som skabes i sandkassen af barnet eller den voksne.

Der er ingen opskrift som klienten skal følge, og det står den enkelte helt frit for at skabe nøjagtig det billede i sandkassen, som vedkommende selv synes giver mening, er sjovt, bevægende eller ikke kan forklares med ord.

Terapeuten tilbyder sit nærvær og sin rummelighed mens klienten arbejder, – terapeuten sørger for at arbejdet kan foregå i stilhed og sørger også for at høre og eventuelt kort svare på, hvad klienten siger, hvis denne taler, men indleder ikke selv en samtale ved sandkassen. I dag hviler Sandplayterapien på sine historiske rødder i den tidlige legeterapi, på sin forankring i den analytiske psykologi, og i en filosofisk inspireret tilgang, der tillader os at være optaget af, hvad der sker inde i os og af, hvordan vi er forbundet med andre mennesker og den øvrige verden. Sandplayterapien er i tæt samspil med udviklingen i nyere psykologisk forskning og teoridannelse og har blandt andet vist sig anvendelig i krisebehandling af børn i udsatte områder af verden. Det gælder både i socioøkonomisk hårdt belastede områder og i dele af verden, der rammes af naturkatastrofer, hvor metoden anvendes i en modereret form til grupper af børn.

Sandplayterapi er anvendelig til voksne og til børn fra ca. 4 år og kan imødekomme behov for at arbejde kreativt, kropsligt/sansende, legende og mindre verbalt.

Læs også artiklen Hvad er Sandplayterapi, hvis du vil vide mere.